วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

สพอ.พล ดำเนินการอบรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

⏰ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.บ้านหนองแวงโสกพระ ม.1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น/ นางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนางสาวทวินันท์ ประวันจะ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการอบรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ครัวเรือน หมู่บ้าน และเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย 30 คน และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน

7