วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม ณ บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จว.เพชรบูรณ์

10 มี.ค. 2021
483

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยนายศิโรจน์ ไมตรีจิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเชิดชาย วังคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม ”สวนไผ่บงหวานเพชรบูรณ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ” ของนางสาวปลิดา กีรติทวีภูมิ เกษตรกรผู้เป็นต้นแบบแปลงที่ดินวนเกษตร และนายสมบัติ เหลาแก้ว (สามีนางปลิดา) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร รวม 60 ไร่ ได้ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายชนิด พืชผักผลไม้อินทรีย์ เช่น ฝรั่งกิมจู กล้วยน้ำว้า มะม่วง มะละกอ มะเขือเทศ สะเดาทวาย อโวคาโด ต้นมะค่า ชิงชัน พะยูง เป็นต้น ผลิตผลที่ได้นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น กล้วยอบ มะม่วงกวน แหนมหน่อไม้ นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาแรด ปลาหมอ รวมทั้ง มีการทำถ่านไบโอชาจำหน่ายด้วย โดยเกษตรกรได้ให้ความรู้ในด้านการเกษตรและการจัดจำหน่ายผลผลิตต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ youtube ช่องวิถีชาวบ้าน Thai Country Lifestyle
และ Facebook สวนไผ่บงหวาน@เพชรบูรณ์
และที่สำคัญในพื้นที่แปลงที่ดิน 20 ไร่ ได้ส่งเสริมการปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เป็นหลัก เพื่อจำหน่ายหน่อพันธุ์ และผักหวานป่าปลอดสารพิษ สร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เกิดจากการเพาะเมล็ด และคัดเลือกพันธุ์ จนได้ต้นที่ให้หน่อหวาน เนื่องจากการคัดเลือกต้นที่มีหน่อหวานหลายต้น จึงใช้หมายเลขกำกับไว้ เพื่อแยกคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันลงไปอีก ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่วางขายต้นพันธุ์ในตลาดรับซื้อ ขณะนี้มีจำหน่าย เบอร์2, เบอร์3, เบอร์4, เบอร์9 และเบอร์จัมโบ้ ราคาขายมีตั้งแต่ 100 บาท 200 บาท 1,000 บาท และ 2,000 บาท

1148877
1148878
1148880