วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ม.6 พัน.6 เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ชนบท จว.ข.ก

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64/พล.ม.3 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.6 เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ชนบท จว.ข.ก. โดยให้การต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย หน่วยดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน จัดชุดหมอเดินเท้าให้บริการผู้สูงอายุ และจัดชุด Army Delivery ม.6 พัน.6 ร่วมกับ อสม. ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่..

ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม. รายงาน