วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ครม.ขยายเวลายืนยันตัวตน “ม33เรารักกัน” ถึงสิ้น พ.ค.ให้ได้รับสิทธิทั่วถึง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการปรับปรุงโครงการ ม33 เรารักกัน โดยขยายระยะเวลายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่ผ่านการคัดกรอง กดใช้งานและยืนยันตัวตนใน 3 ช่วงเวลานี้ คือ

1.ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน (22, 29 มี.ค. 5 และ 12 เม.ย.64)

2.ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-11 เม.ย.64 ได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่กดใช้งานฯ เป็นยอดวงเงินสะสมจนถึงวันที่กดใช้งานฯ และรับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท เช่น ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิวันที่ 29 มี.ค.64 จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 29 มี.ค.64 จำนวน 2,000 บาท (วงเงินสะสมของสัปดาห์แรก คือ 22 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 5 และ 12 เม.ย.64

3.ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค.64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท

สำหรับกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิและผ่านการคัดกรองเป็นผู้ได้รับสิทธิสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค.64 ยืนยันเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เม.ย.64 จำนวน 4,000 บาท และหากยืนยันระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค.64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งาน จำนวน 4,000 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายระยะเวลายืนยันตัวตนออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 หวังให้ผู้ประกันตน ม 33 ได้รับสิทธิรับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาทอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับโครงการเราชนะที่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการยืนยันตัวตน โดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเร่งเข้าร่วมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนด ซึ่งภายหลังการปิดลงทะเบียนเมื่อ 7 มี.ค.64 เวลา 23.00 น. สรุปข้อมูลโครงการ ม33เรารักกัน ผู้สมัครสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 8,208,286 คน