วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เส้นเลือดขอด เป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ และเส้นเลือดตีบตัน .

09 มี.ค. 2021
480

ตามที่มีข้อมูลปรากฏในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เส้นเลือดขอด เป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ และเส้นเลือดตีบตัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.ตามที่มีการเผยแพร่บทความในเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับประกันโรคร้ายแรง ที่ระบุว่าเส้นเลือดขอดยังบ่งบอกถึงสภาวะเส้นเลือดในร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงว่าร่างกายกำลังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดตีบตัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาสุขภาพที่อันตรายต่อชีวิตได้ ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงไว้ว่า เส้นเลือดขอดที่เกิดบริเวณขาเกิดจากลิ้นของหลอดเลือดดำปิดไม่สนิท ทำให้เกิดการคั่งของหลอดเลือดดำจนโป่งขยายตัวเกิดเป็นเส้นเลือดขอด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตันซึ่งเป็นหลอดเลือด แดงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร. 02 5906000.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เส้นเลือดขอดที่เกิดบริเวณขา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตันซึ่งเป็นหลอดเลือดแดง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใด.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข