วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ดีอีเอส หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์

25 มิ.ย. 2020
678

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ ในการนี้ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค การระงับเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อหามาตรการและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยกระทรวงฯ ได้นำเสนอระบบกลาง เพื่อใช้ประสานแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกระทรวงฯ ผู้ให้บริการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนจาก กสทช ,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศปอส.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563