วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 12  เดือน สะท้อนความกังวลในการปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางหลักในหลายประเทศลดการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความคาดหวังในภาคบริการและท่องเที่ยวหลังจากเริ่มมีการนำเข้าวัคซีนมาเพื่อใช้ในประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความคาดหวังจากเริ่มมีการนำเข้าวัคซีนมาเพื่อใช้ในประเทศ โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 SET Index  ปิดที่ 1,496.78 จุด เพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อน ขณะที่ mai Index ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องปิดที่ 379.07 จุด เพิ่มขึ้น 6.4% จากเดือนก่อนสูงสุดในรอบ 2 ปี และ เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมโดยเทียบกับสิ้นปี 2563 พบว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ ปรับตัวดีกว่า SET Index

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

·        ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 SET Index  ปิดที่ 1,496.78 จุด เพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดย MSCI ASEAN Index ปรับเพิ่มขึ้น 1.6%

·        ขณะที่ mai Index ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องโดยปิดที่ 379.07 จุด เพิ่มขึ้น 6.4% จากเดือนก่อน (สูงสุดในรอบ 2 ปี)

·        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ

·        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 94,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าการซื้อขายสูง 126,923 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มดำเนินการซื้อขาย

·        ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศยังคงมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ 47.3% ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด และเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาด้วยมูลค่า 30,283 ล้านบาท เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อสุทธิ 2,436 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ด้วยมูลค่า  18,609 ล้านบาท และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 14,110 ล้านบาท และในช่วง 2 เดือนแรกของปี ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 29,284 ล้านบาท

·        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ใน mai 1 บริษัท โดยเฉพาะการเข้าจดทะเบียนของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ทำให้ใน 2 เดือนแรกของปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

·        Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ระดับ 19.3 เท่า และ 26.8 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.1 เท่า และ 25.3 เท่าตามลำดับ

·        อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ระดับ 2.57% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.28%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

·        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 435,761 สัญญา ลดลง 24.0% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures  ขณะที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงโลหะมีค่าทั้งทองคำและเงิน (Gold Futures & Silver Futures) และ Agricultural Futures  (ทั้งหมดจาก Japanese Rubber Futures: JRF)