วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมหารือ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

08 มี.ค. 2021
357

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในคณะกรรมาธิการการกีฬา ประชุมร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการยกระดับกีฬาฟุตบอล
สำหรับ คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา นำโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมการธิการการกีฬา/ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา, พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง, พ.ต.อ.ชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์, พ.ต.อ.ขจรเกียรติ ศรีพันธุ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล, พล.ต.ต.ฤชากร จรจเรวุฒิ, นายชัยยุทธ อัศนียวงศ์, นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์, รศ.วรรณชลี โนริยา, .น.ส.ปฐมพร กุลพลัง, น.ส.โชติกา หยวกอ่อง, น.ส.ศันสนีย์ ศิลาคำ และ ร.ต.อ.ชนะชล ชินแสง

ด้าน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงศ์ เลขาธิการ, ดร. ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบัญชีและการเงิน, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน ประธานคณะตุลาการและมาตรการทางวินัยฯ, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด, นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการ (ฝ่ายกฎหมาย), นายปิยภัทร สิโรบล รองเลขาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ), หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วม

โดยหัวข้อในการพบปะหารือ ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทย ประกอบไปด้วย

– ปัญหาและอุปสรรค ของสมาคม สโมสร ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19
– อุปสรรคของการดำเนินการจัดการแข่งขันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
– การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการยกระดับฟุตบอลไทย อาทิ VAR ช่วยตัดสิน หรือระบบฐานข้อมูลสถิตินักกีฬา ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่ระดับเยาวชน ตลอดเส้นทางอาชีพของนักกีฬาฟุตบอล
– ข้อเสนอแนะด้านอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
– เงินรางวัลจากการแข่งขัน
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคมฯ หรือสโมสร
– แนวทางและข้อกำหนดต่างๆ ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอนาคต