วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เลขาธิการ ส.ป.ก. Live สด เปิดตลาดออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๖๔

06 มี.ค. 2021
559

มื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ Live สด เปิดตลาดออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๖๔
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด มาเปิดตลาด ALRO Shop Online โดยการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ป.ก. ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเลือกซื้อ ช้อป และ CF สินค้าคุณภาพ ผ่าน ALRO Shop Online ได้ในช่วงวันดังกล่าว ซึ่งแต่ละวันจะแบ่งการ Live สด ออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงเที่ยง (๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.) และช่วงเย็น (18.00-20.00 น.) จากพื้นที่แปลงเกษตรกรรม ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก. ส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดสินค้าและการ Live สด ดังนี้

 • วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
  เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ผ้าไหมชนบท (ลายแคนแก่นคูณ) จาก ส.ป.ก. ขอนแก่น
  เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ข้าวสังข์หยด สาคูต้น และแม่นแคระ จาก ส.ป.ก. พัทลุง
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. มะขามหวานพันธุ์สีทองและพันธุ์ศรีชมภู จาก ส.ป.ก. เพชรบูรณ์
  เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. กระเทียมดำ อินทรีย์ และลำไยอบแห้ง จาก ส.ป.ก. ลำพูน
  เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. น้ำมัลเบอร์รี่ผสมน้ำเสาวรส และน้ำตรีผลา จาก ส.ป.ก. สกลนคร
  เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง ๓ in ๑ และกล้วยอบกรอบ (กล้วยฮ๊อม..หอม) จาก ส.ป.ก. ชุมพร
 • วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
  เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. กล่องใส่ทิชชู่ผ้าช้างน้อย และเข็มขัดพยุงหลัง จาก ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา
  เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. แชมพูและครีมนวดผมนมแพะ โลชั่นทาผิวนมแพะ และปลาฉิ้งฉ้าง จาก ส.ป.ก. พังงา
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ชาอู่หลง และเมล็ดกาแฟคั่ว จาก ส.ป.ก. เชียงราย
  เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ชาหญ้าหวาน และหญ้าหวานอบแห้ง จาก ส.ป.ก. ยโสธร
  เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. น้ำตาลก้อนอ้อย และไซรัปกระเจี๊ยบ จาก ส.ป.ก. กาญจนบุรี
  เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. หมวกสานใบลาน (คาวบอย) และหมวกสานใบลาน (ปานามา) จาก ส.ป.ก. สระบุรี
 • วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
  เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นย้อมคราม และมัดหมี่ย้อมคราม จาก ส.ป.ก. อุบลราชธานี
  เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. น้ำพริกสมุนไพรปลาแห้ง “สามก๊ก” และข้าวกล้องงอก จาก ส.ป.ก. อำนาจเจริญ
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. น้ำส้มควันไม้ จาก ส.ป.ก. ตราด
  เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ใบพลูแอนติออกซิเดนซ์ ซีรั่ม และเห็ดหลินจืออบแห้ง จาก ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช
  เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ปลานิลแดดเดียว จาก ส.ป.ก. ปทุมธานี
  เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. ขนมทองม้วนสมุนไพร และเครื่องแกงใต้ จาก ส.ป.ก. ตรัง
  เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. กระเป๋ากระจูด จาก ส.ป.ก. นราธิวาส
  ขอเชิญชวน ทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ ๔๖ ปี ผ่านทาง Facebook สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ เว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม www.alro.go.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้
392542
392543
392560