วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ธปท.ไฟเขียว “ซีมันนี่ แคปปิตอล” ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลรายแรก

เฟซบุ๊กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ธปท.ได้ไฟเขียวสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลรายแรกแล้ว หลังจากออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลไปเมื่อปีที่ 2563 โดยปัจจุบัน มีผู้ได้รับอนุญาตเริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่อแล้ว 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน คือ บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

ทั้งนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล หรือ Digital Personal Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่ใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการจ่ายหนี้ของลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน

โดยผู้ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สามารถให้กู้ยืมโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ในวงเงินลูกค้าแต่ละรายรวมไม่เกิน 20,000 บาท และมีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกิน 25% ต่อปี