วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AERA สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ปรับปรุง และฟื้นฟูการมองเห็นได้

06 มี.ค. 2021
587

ตามที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AERA สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ปรับปรุง และฟื้นฟูการมองเห็นได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีการร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร AERA ที่แสดงข้อความโฆษณาระบุคุณประโยชน์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ช่วยฟื้นฟูบำรุงดวงตา และลดปัญหาการเสื่อมของดวงตาได้ จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโฆษณาดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.ซึ่งข้อความโฆษณาระบุคุณประโยชน์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ช่วยฟื้นฟูบำรุงดวงตา และลดปัญหาการเสื่อมของดวงตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม และวุ้นในตาเสื่อม โดยข้อความที่ระบุคุณประโยชน์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้ข้อความเป็นข้อมูลเท็จ และโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ซึ่งโฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย..จึงขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อใดสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาหรือทำให้สายตาดีขึ้นได้ ขอให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าหลงเชื่อใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว อาจทำให้โรคตาที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น อาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AERA แสดงข้อความโฆษณาที่เป็นข้อมูลเท็จ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และโฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย..

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข