วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ “บริหารความเสี่ยงค่าเงินอย่างมั่นใจ ด้วย USD Futures” 17 มี.ค. ที่ Facebook: TFEX Station

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “บริหารความเสี่ยงค่าเงินอย่างมั่นใจด้วย USD Futures” ในวันพุธที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ที่ Facebook: TFEX Station พบกับหัวข้อ “วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก: เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของค่าเงิน” โดย ดร. พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Risk and Macro Research ธนาคารกรุงไทย และคุณสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการ สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และหัวข้อ “บริหารความเสี่ยงค่าเงินอย่างมั่นใจด้วย USD Futures และบริการแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวันผ่านเทคโนโลยี Blockchain (JEDI)” โดย ดร. จักรพันธ์ ติระศิริชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-อนุพันธ์ TFEX และคุณวรงค์ วงศ์สินอุดม ผู้อำนวยการ ฝ่าย Product Solutions and Markets Innovation ธนาคารกรุงไทย ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนาที่ www.TFEX.co.th ฟรี

สัมมนา USD Futures (1)