วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประกวดแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมล่องเรือฟรี ชิงเงินรางวัลและรางวัลพิเศษมากมาย

03 มี.ค. 2021
391

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี ชิงเงินรางวัลว่า 15,000 บาท สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3uaD849 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่

รอบคัดเลือกจากคลิปแนะนำตัว          

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์วีดิโอการแนะนำตนเองพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับความสนใจในประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เวลาไม่เกิน 3 นาทีโดยไม่มีการตัดต่อ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม (ก่อนเวลา 12.00 น.) กรรมการจะประกาศผล ผู้เข้ารอบ 30 คน ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

รอบกิจกรรม “ทอดน่อง ล่องเรือ”

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม “ทอดน่อง ล่องเรือ” ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่

เวลา 08.00 – 17.00 น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

รอบตัดสิน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

การแข่งขันรอบที่ 1         ตอบคำถามประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

การแข่งขันรอบที่ 2         “เปิดภาพ เล่าความ”

การแข่งขันรอบที่ 3         “มองธนฯ” ผู้เข้าแข่งขันเลือกสุ่มข้อคำถาม และให้เวลาตอบได้ไม่เกิน 3 นาที

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 081 – 013 – 4430 หรือ 098 – 909 – 8561