วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

จังหวัดขอนแก่น เปิดงาน OTOP CITY IN KHON KAEN ครั้งที่ 21 งาน “OTOP ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน OTOP CITY IN KHON KAEN ครั้งที่ 21 ภายใต้ซื่องาน “OTOP ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563 พร้อมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการขอนแก่น นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น,หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงานฯ และร่วมกิจกรรมสำคัญภายในงานนี้ด้วย
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย