วันพุธ, 27 กันยายน 2566

คณะก้าวหน้ายื่นหนังสือผ่านไปถึงรัฐบาลให้เลิกหมดเม็ดเร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

24 มิ.ย. 2020
1047

คณะก้าวหน้าร้อยเอ็ดเคลื่อนไหวยื่นหนังสือไปยังรัฐบาล ให้เร่งดำเนินการเปิดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เชื่อว่าการที่รัฐบาลไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการหมกเม็ดแช่แข็งประชาธิปไตยและพยายามอ้างความไม่พร้อมซึ่งตนเองเห็นว่ามีเบื้องหลัง


วันที่ 14 มิถุนายน 2513 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวีรวัฒน์ เถระวัน ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงมารับหนังสือ จากคณะกลุ่มก้าวหน้าร้อยเอ็ด 5 คน โดยการนำของนายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ. ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม นายธนาวุฒิ แต้ลำพัว นายจันทร์ เขาน้อย และนายศาสตราวิทย์ บุญศักดิ์เลิศ ซึ่งร่วมกันยื่นหนังสือ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส่งต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ รัฐบาล เร่งดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และต้องการคำตอบว่า รัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อไหร่ เพื่อต้องการ เพราะทั้งๆที่รัฐบาล และ อปท. มีงบประมาณ ในการเลือกตั้งพร้อมอยู่แล้วที่จะดำเนินการ ในการจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เพื่อ แก้ปัญหาของคนในท้องถิ่นให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และตรงตามเจตนารมณ์ความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นไปตามฐานรากของระบอบประชาธิปไตย ที่ใกล้ชิด และดูแลผลกระทบ และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้ใกล้ชิด อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ไปยังระดับชาติได้
จึงเรียกร้อง ให้รัฐบาลดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านตัวแทนในระดับท้องถิ่น เข้าไปบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องการให้รับแสดงจุดยืน และประกาศ เป็นสัญญาประชาคมว่ารัฐบาล จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงเวลาใด และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วที่สุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ซึ่งนายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ แกนนำคณะก้าวหน้าร้อยเอ็ดกล่าวว่า ตอนนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง มีผู้บริหารท่านเดิม ทั้งๆที่ควรจะมีการเลือกตั้ง นานแล้ว ซึ่งประชาชนก็เรียกร้องที่จะให้มีการ เปิดโอกาสให้แสดงออกทางการเมือง ในการเลือกแกนนำท้องถิ่นคนใหม่ ให้ได้เข้ามาทำหน้าที่ และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง แต่รัฐบาลกลับพยายามอ้างความไม่พร้อมซึ่งตนเองเห็นว่า มีเบื้องหลัง และดึงเกมจน ทุกอย่างช้าเกินไป นานเกินไปแล้ว ถึงไม่ทราบว่ารัฐบาลกำลังประเมิน อะไรอยู่หรือไม่ในการไม่กล้าจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น หรือต้องการจะวางคนอยู่ในอำนาจ ต่อไป ทั้งทั้งที่การเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือก้าวแรก ของระบอบการปกครอง ที่เป็นประชาธิปไตย ที่จะสานไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ จึง มายื่นหนังสือเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาล ให้เร่งดำเนินการประกาศจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยความรวดเร็ว ขึ้นหาการยื่นหนังสือแล้วยังไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดความเคลื่อนไหวใดๆให้เป็นไปตามความต้องการ คณะก้าว หน้าร้อยเอ็ด รวมทั้งทุกจังหวัด ก็จะขับเคลื่อนประสานกับทีมก้าวหน้าใหญ่ ที่นำ โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในการหาวิธีการ เรียกร้อง หรือร้องขอ ให้รัฐบาล เร่งดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้สอดรับกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่แท้จริง ต่อไป


ซึ่งหลังจากยื่นหนังสือ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาประมาณ.11.00 น.คณะทั้ง 5 คน ได้เดินทางไปกราบไหว้เจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ที่เกาะกลางบึงพลาญชัย พร้อมกับ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ สานต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่หน้าพานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งตั้งอยู่บน เกาะกลางบึงพลาญชัย ใกล้กับศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์หลักเมือง พร้อมกับการยืนยันร่วมกันขับเคลื่อน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ก้าวหน้าต่อไป เพราะมีความเห็นว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีการประกาศ คสชที่ 85/2557 ยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ เป็นการขัดต่อหลักการในระบอบประชาธิปไตย และหลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนับแต่ คสช เข้ามาบริหารประเทศ แล้วไม่ยอมคืนอำนาจให้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง


ซึ่งหลังจากการประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวแล้ว คณะ ทั้งหมดก็เดินทางกลับ ท่ามกลางการติดตาม ควบคุมสถานการณ์ ของเจ้าหน้า ที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามดูความเคลื่อนไหว โดยสงบ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

////////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047