วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เลขา​ รมต.สาธารณสุข​ ​ Kick​ off นโยบาย บริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ ขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในการ Kickoff นโยบาย บริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 และได้กล่าวถึงนโยบาย บริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับหลักประกันสุขภาพ และผลักคันนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ต้องอยู่ด้วยคักดศรี ไม่ว่าจะยากดีมีจน” จำนวน 4 ข้อ คือ 1) การรับบริการกับหมอครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนกีได้ 2) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบล่งตัว 3) โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนกีได้ที่มีความพร้อม 4) การย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปีได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน เพื่อให้ประซาซนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข โดยยึดประซาซนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการรักษา ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าไข้จ่าย อีกทั้งได้สนองนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วย ซึ่งน่ามาสู่การจัดกิจกรรม Kickoff “ นโยบาย บริการปฐมภูมิรักษาทุกที่” ของเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประซาซนสามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งใน 4 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม) ทั้งนี้ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สามารถอำนวยความสะดวก แก่ผู้’ป่วยที่ถือบัตร’ทอง มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบล,ศูนย์แพทย์ /ศูนย์สุขภาพขุมซน) ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 มีประซากรจำนวน 5,054,166คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 822 แห่ง (รพ.สต.808 แห่ง, ศูนย์แพทย์/ศูนย์สุขภาพขุมซน 14 แห่ง) จะเริ่มดำเนินการในวันนี้ ( 1 มีนาคม 2564) โดยมี​ นายสมศักดิ์​ จังตระกุล​ผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น​และผู้บริหาร​ให้การต้อนรับหน่วยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับ สปสช. ได้ดำเนินการตานโยบาย บริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ โดยการจัดระบบบริการและระบบข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการไข้บริการของประซาซนได้ทุกที่อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประซาซนสามารถเข้ารับบริการได้ตามหน่วยบริการในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7 เพียงน่าบัตรประซาซนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 7

ที่มา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น