วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.หนองเรือ บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ขอนแก่นก้าวไกล สู่หัตถกรรมโลก ”

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ (ชั้น 2)ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารอำเภอ (ก.บ.อ.) และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองเรือ

ในการนี้นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมโดยมีข้อราชการที่นำเข้าประชุมได้แก่

  1. การดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี
  2. การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผัก ให้เต็มพื้นที่นำไปสู่ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล
  3. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
  4. การดำเนินงานโครงการ “สืบสานอนุรักษณ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
  5. ผ้าลายขอสิริวัณวรีนารีรัตน์
  6. โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ประจำปี 2564

จากนั้นได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อำเภอหนองเรือ กับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนันทุกท่าน ในเขตอำเภอหนองเรือ เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย, ผ้าพื้นเมือง, ผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ทุกครั้งที่มีโอกาสเหมาะสม

https://bpicc.com/i/ax3r3t