วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ดุสิตโพลเผย ปชช.50.60% พอใจมาตรการรัฐเยียวยาโควิด

01 มี.ค. 2021
385

แฟนเพจสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล” จำนวน 1,087 คน สำรวจวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ การลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน จุดเด่นของมาตรการเยียวยา คือ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย จุดด้อย คือ มีเงื่อนไขมากเกินไป เกิดความเหลื่อมล้ำ สิ่งที่รัฐบาลควรคำนึงถึงในการออกมาตรการ คือ ต้องเยียวยาทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยภาพรวมค่อนข้างพอใจต่อการออกมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ติดตามผลการสำรวจเพิ่มเติมได้ที่ : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/survey-result/2694/