วันพุธ, 27 กันยายน 2566

กรมท่าอากาศยานพร้อมให้บริการผู้โดยสารภายหลังการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทำให้สายการบินจำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยสมายล์ และบางกอกแอร์เวย์ส ขอเพิ่มเส้นทางบินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน(ฉบับที่ 4) 

โดยท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ชุมพร ตรัง นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลกเพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร อุดรธานี และอุบลราชธานีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. หรือปรับลดเวลาให้สั้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม และท่าอากาศยานที่สามารถให้บริการการบินภายในและต่างประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศกระบี่ สุราษฎร์ธานี และหัวหิน เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  

จากประกาศ กพท. ฉบับดังกล่าว ทำให้ท่าอากาศยานทุกแห่งสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนปรน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ยังคงมีมาตรการที่เข้มงวด ดังนี้ 

1. คัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งจะต้องไม่สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส สำหรับผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง ต.8-คค. เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสาร

 2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณจุดรับรอรับกระเป๋าสัมภาระจุดตรวจบัตรโดยสาร (Check in counter) ที่นั่งรอก่อนการเดินทาง โดยจัดให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 สำหรับการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัย ท่าอากาศยานทุกแห่งดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนจุดรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน พร้อมตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆทุกชั่วโมงหรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์ 

 นอกจากนี้ทุกท่าอากาศยานได้จัดจุดลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกของผู้โดยสารตามนโยบายกระทรวงคมนาคม สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ศึกษาประกาศ/เงื่อนไข คำสั่งของจังหวัดปลายทางซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางได้ถูกต้องตามประกาศดังกล่าว ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านFacebook Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน เพจกรมท่าอากาศยาน “ข่าวและภาพกิจกรรมกรมท่าอากาศยาน” และเพจของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. และขอให้มั่นใจในการให้บริการผู้โดยสารของ ทย. และสายการบิน ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่มาตรฐานการบิน