วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ ปิดโครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ จ.ชลบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เชิงรุกในสถานประกอบการสำหรับพื้นที่เสี่ยง โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 232 คน


          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยสร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งเป้าหมายการตรวจเชิงรุกใน 28 จังหวัด ให้ตรวจคัดกรองต้องไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท และมี 5 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
         นายสุรชัยฯ กล่าวต่อว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดสรรให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19 ผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ จำนวน 12,420 คน ซึ่งจากการเข้าตรวจคัดกรองสถานประกอบการ จำนวน 99 แห่ง ผู้ประกันตน จำนวน 12,420 คน โดยเป็นแรงงานคนไทย จำนวน 11,075 คน และแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,345 คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานในกลุ่มระบบประกันสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และโรงพยาบาลเอกชล 2 “ขอขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยด้านสุขภาพชีวิตของผู้ประกันตนในบริษัท ซึ่งกระทรวงแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย