วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.เขาสวนกวาง :Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น./ นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการอำเภอเขาสวนกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศรีสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบโคก หนองนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำ อช. นักเรียน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลดงเมืองแอม พร้อมทั้งทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมในการดำเนินโครงการฯดังนี้

  1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
  2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
S 26157080 0
อบรมครัวเรือนต้นแบบ23264 ๒๑๐๒๒๓ 9
23264 ๒๑๐๒๒๓