วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

พช.มัญจาคีรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564/นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่2 : ประชุมปฏิบัติการเริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาต้นแบบฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา นางศุพัฒฑิราภรณ์ สุนทอง 7 ม.11 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และให้โอวาทการเป็นจิตอาสา
นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี กล่าวเกริ่นถึงความท้าทายของผู้นำกับบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และผู้เข้าอบรมรับชมวิดีทัศน์ บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธานอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมเอามื้อปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พ.ต.เพ็ชรสุพรรณ ซ้ายขวา สัสดีอำเภอมัญจาคีรี วิทยากรบรรยาย
– ให้ความรู้ประเภท จิตอาสา ภารภิจและหน้าที่
– ให้ความรู้การมีภูมิคุ้มกันในการพร้อมเตรียมรับ กับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
– ถาม-ตอบ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจของผู้นำชุมชน
ช่วงบ่าย
– ชมคลิปวีดีโอการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ในหลักคิดปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตจากวิดีทัศน์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
– จดประเด็นคำตอบ ร่วมถอดบทเรียนของผู้เข้าอบรมลงบนฟลิปชาร์ต ในรูปแบบของ Mind Map พร้อมนำเสนอ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการร่วมกิจกรรม

388035
388042
388044
388045