วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กฟน. จัดตัวแทนลงพื้นที่ให้บริการล้างแอร์ และเก็บค่าไฟ

22 ก.พ. 2021
488

ตามที่มีข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กฟน. จัดตัวแทนลงพื้นที่ให้บริการล้างแอร์ และเก็บค่าไฟ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง กฟน. จัดโครงการไฟฟ้า ล้างแอร์ช่วยชาติ และให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า ทางการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน รวมถึงไม่มีตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศหรือให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่กฟน. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของกฟน. หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง.จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการแอบอ้างการให้บริการล้างแอร์ในนามโครงการของการไฟฟ้า รวมถึงแอบอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้าต่าง ๆ หรือการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ กฟน. การแสดงบัตรพนักงานปลอม ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใช้ใบเสร็จปลอม เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้ากับกลุ่มมิจฉาชีพโดยตรง หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินได้.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือโทร Call Center 1130.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน รวมถึงไม่มีตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศหรือให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่กฟน. จัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย