วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ระวัง!กองปราบฯออกโรงเตือนห้ามโอน-ซื้อขายสิทธิ ‘เราชนะ’ มีความผิดฐานฉ้อโกง

แฟนเพจเฟซบุ๊กกองปราบปราม โพสต์ข้อความเตือนภัยการเข้าร่วมโครงการ ‘เราชนะ’ ของรัฐบาล สรุปได้ว่า โครงการเราชนะเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการนี้มีผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการ จำนวน 31.1 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท

ผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิจำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือมอบให้แก่ผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทางกองปราบปราม จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าสิทธิตามโครงการเราชนะนั้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ผู้ที่รับซื้อสิทธิ และผู้ที่ขายสิทธิ อาจมีความผิดฐานฉ้อโกง และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อีกด้วย

สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ตโฟน สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดไปลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่านธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง