วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

จ.เชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาวิ่งปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง รวมพลังสักการะบูชาสืบสานศรัทธาสู่อาณาจักรแห่งร่มพระพุทธศาสนา

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณสถานีขนส่งดอยตุงท่ารถม่วง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย โดยมี นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำนักกีฬาวิ่งเทรล จำนวน 520 คน พร้อมเจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมเป็นเกียรติ ก่อนกระทำพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งเทรลระยะทาง 12 กิโลเมตร เมื่อเวลา 07.09 น. ขึ้นสู่ลานพระธาตุดอยตุง

     จากนั้น ในเวลา 07.29 น. นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานให้สัญญาณปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน 330 คน ลัดเลาะทางลาดชัน ขึ้นสู่ลานพระธาตุดอยตุง ตลอดระยะทาง 23 กิโลเมตร ตามลำดับอีกด้วย

     โดยการจัดกิจกรรมกีฬาทั้ง 2 รายการ ในครั้ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศการเฉลิมฉลอง 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์การสืบสานเผยแผ่วัฒนธรรมประเพฯอันดีงามของล้านนาด้วยกิจกรรมการกีฬา ภายใต้ภาพลักษณ์ “เชียงรายเมืองแห่งกีฬาของชาติ” อีกทั้ง ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายร่วมกันออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย และพัฒนาทักษะทางการกีฬาสู่การเป็น “เมืองที่มีความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล”

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงรายยังได้จัดมาตรการในการคัดกรองบุคคล ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัย พร้อมลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ตามมาตรการของสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและทั่วถึงอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย / ภาพ-ข่าว

146251
146252