วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กรมบัญชีกลาง โอนเงินโครงการเราชนะให้ผู้รับบำนาญ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

18 ก.พ. 2021
375

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมบัญชีกลาง โอนเงินโครงการเราชนะให้ผู้รับบำนาญ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข่าวที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการส่งข้อมูลให้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ที่ระบุว่ากรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้ผู้ที่รับบำนาญ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ” ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น ข้อความข้างต้นที่มีการกล่าวอ้างจึงไม่เป็นความจริง.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ” ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น ข้อความข้างต้นจึงไม่เป็นความจริง.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง