วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ธพว.ปิดรับยื่นขอกู้สินเชื่อ”SMEs One”ชั่วคราวหลังรับคำขอเต็มจำนวนแล้ว

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากการที่ ธพว. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (สสว.) ร่วมดำเนินการสินเชื่อ “SMEs One” โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว.วงเงิน 4,890 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุน SME รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ พบว่านับตั้งแต่เริ่มเปิดรับคำกู้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดย ณ เวลา 14.25 น.วันที่ 6 มิ.ย.63 วงเงินยื่นกู้จากคำขอเต็มจำนวนแล้ว

ดังนั้น ธพว.จึงขอปิดรับการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One เป็นการชั่วคราว โดยจะเร่งพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคำขอกู้ที่เข้ามาทั้งหมด และหากหลังการพิจารณาแล้วยังมีวงเงินเหลือจะมีการเปิดรับคำขอกู้ในระยะ 2 อีกครั้ง

สำหรับสินเชื่อ “SMEs One” เปิดรับคำขอกู้ในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน (first come first serve) ไปจนกว่าจะเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในระบบเพียง 1% ต่อปี ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้เอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ