วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ชมคลิปการจัดหาแหล่งน้ำ..พัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรอินทรีย์ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพอีกแห่งในขอนแก่น

จากโครงการจัดหาแหล่งน้ำ..พัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรอินทรีย์..และจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพอีกแห่งในขอนแก่น.. ขอบคุณ กฟผ. และ มธ. ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา/ช่องยูทูบ บ้านแสนรัก ชมรมศิลป์อาสา