วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.อ.บ้านแฮด/ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงปฏิบัติในแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ แปลงพื้นที่ นาง ยุพารัตน์ รังษี บ้านหนองแซง บ้านเลขที่ 147 หมู่5 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
นาง มาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ได้มอบหมายให้ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงปฏิบัติในแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อทำกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการออกแบบแปลนพื้นที่เพื่อการขุดพื้นที่ร่วมกับครัวเรือน
2.กิจกรรมการดูทิศทางธรรมชาติ
เช่น ทิศทางน้ำ ทิศทางลม
3.กิจกรรมการตรวจวัดค่าดินในพื้นที่ครัวเรือน
การดำเนินการครั้งนี้ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคิดออกแบบแปลนและลงพื้นที่ดูทิศทางน้ำและลม ณ แปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

https://bpicc.com/i/aobpSB
https://bpicc.com/i/aobvk6