วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

“สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กอช.”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ไลน์ “@Nsf.th” แอปพลิเคชัน “กอช.” และเว็บไซต์ “www.nsf.or.th” เพื่อรู้ยอดรวมเงินออมสะสม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี สอบข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. ได้ 3 ช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางไลน์ “@Nsf.th”, แอปพลิเคชัน “กอช.” และ เว็บไซต์ “www.nsf.or.th” เข้าไปที่เมนู E-statement ที่หน้าหลัก จากนั้นกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเลือกเมนู E-statement และดำเนินการตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม กอช. ได้มีการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี ให้สมาชิกถึงบ้าน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปี ตามเงินออมสะสมของสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามและส่งเงินออมสะสมได้ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. ได้ทุกวัน หรือ ขอรับสมุดเงินออมสะสมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

150775033 1597203853818258 4584758375132420785 o
150256975 1597203813818262 6319511332083134514 o