วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

เทศบาลนครขอนแก่น เสนอโครงการอนุมัติ โครงการบ้านมั่นคง เฟส 2 พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนเหล่านาดี 12 นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเสนอโครงการอนุมัติ โครงการบ้านมั่นคง เฟส 2 พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการ โดยมี นายสุพจน์ เพิ่มพูน นายช่างโยธาอาวุโส , นางนงค์เยาว์ กงภูเวศน์ ประธานชุมชนเหล่านาดี 12 , ตัวแทนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองขอนแก่น, เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ผลการดำเนินงานโครงการอนุมัติ โครงการบ้านมั่นคง เฟส 2 ของชุมชนเหล่านาดี 12 ในการซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม มีจำนวนทั้งสิ้น 98 หลังคาเรือน ซึ่งได้ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จรอบแรก จำนวน 25 หลังคาเรือน รอบที่สองจำนวน 29 หลังคาเรือน และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 22 หลังคาเรือน ซึ่งยังคงเหลืออีกจำนวน 22 หลังคาเรือน นอกจากนี้ยังได้สำรวจการทำถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การขับเคลื่อนในการทำงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ขอขอบคุณความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน พี่น้องชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ที่เสียสละเวลา ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการทำงานเพื่อให้พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราจะทำให้ขอนแก่น เป็น “เมืองที่น่าอยู่ตลอดไป”

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม