วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ปรับ 2 หมื่นบาท รถโดยสาร-รถบรรทุก ที่มีค่าควันดำเกินกำหนด

14 ก.พ. 2021
433

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับ 2 หมื่นบาท รถโดยสาร-รถบรรทุก ที่มีค่าควันดำเกินกำหนด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่าหากกรมการขนส่ง ตรวจพบว่ารถคันใดมีควันดำเกินที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 2 หมื่นบาทนั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า จำนวนเงินค่าปรับไม่เป็นความจริง เนื่องจากหากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะมีการเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถทันที จนกว่าจะดำเนินการแก้ไข และผ่านการตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่ง จึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้ แต่สำหรับรถที่ค่าควันดำไม่เกินกำหนด แต่อยู่ในระดับสูง จะออกหนังสือแนะนำให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป.โดยกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ตามมาตรฐานการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ และออกตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 จุด และบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด .ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, Line@: @1584DLT, Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, แอปพลิเคชัน DLT GPS และเมื่อมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว ตามนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะมีการเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท ไม่ใช่ 20,000 บาท ตามที่มีการแชร์กัน.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม