วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ร้านค้าต้องอ่าน!“กรุงไทย”รุกทำความเข้าใจร้านค้า กำกับให้ทำตาม“เงื่อนไข”โครงการเราชนะ

“กรุงไทย” รุกทำความเข้าใจร้านค้าโครงการเราชนะที่รับชำระเกินสิทธิ กำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการ หลังตรวจสอบพบร้านค้าบางกลุ่มรับชำระเกินสิทธิแต่ไม่พบพฤติกรรมผิดปกติ ชี้ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าใจและให้ความร่วมมือทำตามเงื่อนไขโครงการธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประสานร้านค้าในโครงการเราชนะที่รับชำระเงินเกินสิทธิ จากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจและกำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนของโครงการเราชนะ ทั้งเงื่อนไขของฝั่งร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ โดยจากการตรวจสอบ ธนาคารพบว่า นอกจากร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติ จำนวน 152 ร้านค้าแล้ว ยังพบว่ามีร้านค้าบางกลุ่ม ที่รับชำระเงินเกินสิทธิ แต่ไม่พบพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยธนาคารได้ดำเนินการติดต่อร้านค้าดังกล่าวเพื่ออธิบายทำความเข้าใจไปแล้วเกือบทั้งหมด และร้านค้าพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการใช้จ่ายถูกต้องตรงตามสิทธิที่ได้รับรายสัปดาห์ จะได้รับวงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตามปกติ ส่วนผู้ถือบัตรฯที่มีการใช้จ่ายเกินสิทธิ จะมีการตัดวงเงินของท่านชำระให้กับร้านค้าที่ท่านได้ทำธุรกรรมเกินสิทธิไป โดยสามารถไปติดต่อร้านค้าที่ไปใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อไปที่ 02-109-2345 กด3 สำหรับร้านค้า ติดต่อได้ที่ 02-111-9999 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว จากโครงการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และเราชนะที่มีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีของภาคประชาชน โดยธนาคารปรับปรุงแก้ไขระบบสิทธิเรียบร้อยแล้ว และได้เพิ่มศักยภาพระบบเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้และในอนาคต โดยเฉพาะแอปฯเป๋าตังที่จะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบโครงสร้างให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ ทั้งสิทธิสุขภาพ อี-คอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการอิสระ และเอสเอ็มอี เข้าถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก เป็นระบบที่ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้