วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.มัญจาคีรี เตรียมพื้นที่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตา โครงการ ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 /นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภมัญจาคีรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ครัวเรือน นายนิยม เนตรซิว บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ต.สวนหม่อน และนายประไพ เมืองคำ บ้านขุมดิน หมู่ที่4 ต.กุดเค้า เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับ
”คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก”ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมายตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กำลังจะถึงนี้
อีกทั้งได้ประสานช่าง อบต.กุดเค้า นายศุภนิมิต รู้สงกาย ในการศึกษาและออกแบบพื้นที่พร้อมกับครัวเรือน เพื่อทำการปักหมุกพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมต่อไป