วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อและบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

22 มิ.ย. 2020
817

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   รับมอบเครื่องกรองอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ จากนาย สรเดช จิตสัตยากุล ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกรองอากาศ  size S , size M , size L ,หน้ากาก Positive Pressure, Qzone 220V, Stenrilizer Box  ,Stenrilizer Cabinet รวมทั้งหมด 238 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 618,570 บาท  เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อพร้อมกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม น้ำมันไบโอดีเซล ภายใต้การนำ ของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาในนาม “กลุ่มช่วยกัน   ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมพลังพันธมิตร จากหลากหลายสาขาอาชีพ

โดยมีเจตนารมณ์หลักในการมุ่งแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือ ในการป้องปรามและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิผล  จึงได้จัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศสำหรับติดตั้งในห้องผู้ป่วย และรถพยาบาลหรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ขอโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมกับดูแลบุคลากร ทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19

/////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047