วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ( MERT ) จังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ( MERT ) จังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น, แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, อสม.เทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธี สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่งกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจังหวัดขอนแก่น ได้มีมาตรการช่วยเหลือในการดำเนินการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ( Preparedness) ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) และสนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ( Medical Emergency Response Team : MERT ) จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 18 คน เพื่อปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย เพื่อปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

149309148 2812928898928997 6609224813462794305 o