วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

แถลงข่าว “ตรุษจีนนี้ ธนาคารร่วมใจ พัฒนา e – อั่งเปา”

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานงานแถลงข่าว
“ตรุษจีนนี้ ธนาคารร่วมใจ พัฒนา e – อั่งเปา” สะดวก โอนง่าย ปลอดภัย โดยมี ทพญ.ปิยะดา
ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข , ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี , ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร ,คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,
คุณวิทิต หวังวรวงศ์ กรรมการบริหาร SEASONS WORLD จัดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข