วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จองสิทธิเต็ม 6 ล้าน

แหล่งข่าวเปิดเผยว่านายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ททท. เตรียมสรุปโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นการเสนอที่ประชุม ครม. อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ภายหลังจากมีการจองสิทธิเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว โดยเกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ซึ่งใช้สิทธิไปเที่ยวเต็ม 10 สิทธิแล้ว หลัง ครม.มีการขยายสิทธิเพิ่มให้เป็น 15 สิทธิ ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวในพื้นที่ เพราะหากสถานการณ์ปกติราคาห้องพักจะสูงมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง เชียงใหม่ และภูเก็ต


          สำหรับ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยรัฐร่วมจ่ายค่าที่พักโรงแรมให้ 40% ของราคาห้องพักต่อห้องต่อคืน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้องหรือ 15 คืน โดยระยะแรกมีจำนวนห้องให้ใช้สิทธิ 5 ล้านห้องและรัฐบาลได้เพิ่มให้อีก 1 ล้านห้องเมื่อปลายปี 2563 กำหนดสิ้นสุดโครงการ จากเดิมถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ได้เลื่อนออกเป็นวันที่ 30 เม.ย. 64 ซึ่งในวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับสิทธิห้องพักได้ทยอยเข้ามาใช้สิทธิจนจำนวนสิทธิห้องพักได้ถูกจองหมดสิ้นแล้ว เหลือเพียงจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่กว่า 1.35 ล้านสิทธิ ขณะเดียวกันในโครงการนี้ยังตรวจพบการทุจริตในหลากหลายรูปแบบ โดยจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เกิดจากความร่วมมือของเจ้าของโรงแรมที่พัก และ ผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท.ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ