วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

อาชีพนักการเมือง!สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท.วันแรก ยอดรวม 59,299 ราย

กกต.เปิดเผยผลรับสมัครนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาลวันแรกล้นหลาม ยอดรวม 59,299 ราย เฉพาะนายกเทศฯ 4,385 ราย ส.ท. 54,914 ราย เชียงใหม่แชมป์แห่สมัคร

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เปิดรับสมัครวันระหว่างวันที่  8 – 12 ก.พ. 2564 โดยพบว่าการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 8 ก.พ. เปิดรับสมัครเป็นวันแรก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 59,299 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 4,385 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 54,914 คน

สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,258 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 237 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3,021 คน 2. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,260 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 172 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,088 คน 3. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,092 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 170 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,922 คน 4. จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,875 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 140 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,735 คน และ 5. จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,831 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 148 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,683 คน

12 2564 จำนวนผู้สมัครเทศบาล 9 ก.พ. 63 Page 2