วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ต้มน้ำประปา สามารถลดความเค็มได้

08 ก.พ. 2021
469

ตามที่มีการเผยแพร่คำแนะนำเรื่อง ต้มน้ำประปา สามารถลดความเค็มได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีข้อความแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำปัญหาน้ำประปาเค็ม ด้วยการนำไปต้มนั้น ทางประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า การต้มน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ไม่สามารถลดความเค็มได้ หากนำน้ำประปาเค็มไปต้มด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สิ่งที่ระเหยคือน้ำ แต่ตัวเกลือไม่ได้ระเหยไปด้วย เพราะฉะนั้นยิ่งทำให้น้ำระเหยไปมากเท่าไร ยิ่งทำให้สัดส่วนความเค็ม หรือความกร่อยเพิ่มมากขึ้น.เช่น จากเดิมน้ำ 1 ลิตรมีเกลือ 200 มิลลิกรัม แต่เมื่อต้มไปน้ำระเหยจะทำให้เหลือน้ำน้อยกว่า 1 ลิตร มีเกลือ 200 มิลลิกรัมเท่าเดิม เพราะฉะนั้นการต้มไม่ได้ช่วยให้น้ำประปาหายเค็มได้ และการขจัดความเค็มในน้ำ จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) เท่านั้น.โดยกปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาได้ฟรี ที่สำนักงานประปาสาขา และหากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง ก็สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาสำรองน้ำประปาไว้ใช้ได้ตามช่วงเวลาที่แนะนำ จึงขอให้ประชาชนติดตามรายงานคุณภาพน้ำประปารายวันของ กปน. อย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางต่าง ๆ.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก การประปานครหลวง โดยสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. หรือโทร 1125.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การต้มน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ไม่สามารถลดความเค็มได้ ซึ่งการขจัดความเค็มในน้ำ จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) เท่านั้น.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย