วันพุธ, 27 กันยายน 2566

“ชาวสารคามดีใจ กระทรวงทรัพยากรฯ ดึงแสงอาทิตย์ มาสูบน้ำ ช่วยภัยแล้ง”

“ชาวสารคามดีใจ กระทรวงทรัพยากรฯ ดึงแสงอาทิตย์ มาสูบน้ำ ช่วยภัยแล้ง” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาไหล บ้านหนองบุญชู ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารของกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติภายในพิธีเปิด และมอบโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลต่อไป ก่อนที่จะเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปลูกต้นยางนาบริเวณริมหนองปลาไหลไว้เพื่อเป็นที่ระลึก นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงฯ จึงได้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน “หมู่บ้านแห่งนี้ ถือว่าโชคดีที่ยังมีน้ำผิวดินไว้ใช้ แต่ขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และขอให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นแหล่งผลิตน้ำที่ดี เพื่อลูกหลานของพวกเรา เพื่ออนาคตของพวกเรา“ นายวราวุธ กล่าว จากการสอบถามชาวบ้าน พบว่า พื้นที่นี้ขาดแคลนระบบชลประทาน และประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ซึ่งระบบกระจายน้ำแห่งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์หนองปลาไหลนี้ เป็นแห่งที่ 2 ทางด้านทิศตะวันตก ของหนองปลาไหล จัดสร้างโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 4 กิโลวัตต์ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำแห่งนี้ส่งไปช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภคกว่า 233 ครัวเรือน และยังสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบริเวณรอบพื้นที่ได้อีกกว่า 250 ไร่