วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

รมว.ทส. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่สำคัญ

รมว.ทส. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่สำคัญ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในส่วนหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อาคารนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการทางบรรพชีวินวิทยา เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญ สำหรับพิพิธภัณฑ์สิรินธรนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี ได้สร้างอาคารวิจัยขึ้นบริเวณหลุมที่มีการขุดค้นพบไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ที่มีอายุกว่า 130 ล้านปี นอกจากนั้น ยังมีอาคารปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการอนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้า และเก็บรวมรวมซากดึกดำบรรพ์ที่สำรวจพบในประเทศไทย ซึ่งศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร แห่งนี้ นับว่าเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “พิพิธภัณฑ์สิริธร”