วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ขอนแก่นส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง (ทีมCDCU ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมให้กำลังใจทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง (Active Suveillance) ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรสาคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดกว่า 10,000 ราย

การเดินทางไปของทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง(Active Suveillance) ( Medical Emergency Response Team) หรือ ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ เจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะอ่อนล้า เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยสะสมและการคัดกรองจำนวนมาก จังหวัดขอนแก่นกำหนดออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่าง วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง(Active Suveillance) ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ Active Case Finding ที่มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยโดย รวม จำนวน 17 คน โดยผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งให้กำลังใจในการภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ปลอดภัยในภารกิจครั้งนี้

ที่มา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

145917003 4030136493663052 907883755506453941 o