วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

TPIPL ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

TPIPL ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี เตรียมเปิดจองซื้อ 1-3 มี.ค.นี้ทริสเรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”


บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หุ้นกุ้อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขาย 1-3 มีนาคม 2564 ชูจัดอันดับความน่าเชื่อจากทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 4 ล้านหน่วย โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 หรือมีอายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.15% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 4 มีนาคม, 4 มิถุนายน, 4 กันยายน และ 4 ธันวาคม ตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 4 มิถุนายน 2564 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย ได้แก่ (1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (6) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (7) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (8) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (9) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ (10) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีกำหนดการให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 1-3 มีนาคม 2564
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ (บางส่วน) จำนวน 2,600 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2564 และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานเม็ดพลาสติกจำนวน 1,400 ล้านบาท
ปัจจุบัน TPIPL ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือนแรก 2563 (มกราคม-กันยายน) มีรายได้รวม 27,132.05 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,726.89 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental Social and Governance) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) จากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี ชั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยสามารถใช้ขยะมูลฝอยจากชุมชนต่าง ๆ (Municipal Solid Waste) เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้ถึง 2 ล้านตันต่อปี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเน่าเหม็นของขยะมูลฝอยที่กองล้นเต็มพื้นที่ชุมชน และลดการใช้ถ่านหินได้อีกด้วยสิงคโปร์เอาใจนักปั่น สร้างทางจักรยาน 30 กม.ด้วยนวัตกรรมจาก Dow
รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศจะสร้างทางจักรยานใหม่ความยาวกว่า 30 กิโลเมตร เชื่อมต่อภาคตะวันตกเฉียงเหนือกับภาคเหนือของประเทศ เพื่อนักปั่นผู้รักสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมสารเคลือบผิว ECOGROUND™ จากบริษัท Dow (ดาว) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566
ECOGROUND™ เป็นสารเคลือบผิวนวัตกรรมของ Dow ที่การผสมผสานคุณสมบัติบัติความทนแดดของอะคริลิกและความคงทนของอิพ๊อกซี่ จึงทำให้ถนนมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูง มีความแข็งแรงคงทนในทุกสภาวะอากาศ ทนทานต่อแดด สารเคมี น้ำ หรือรอยขูดต่าง ๆ และยังมีความฝืดที่พอเหมาะ ช่วยป้องกันการลื่นไถล ทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดกลิ่นสารระเหย เพราะใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนี้จึงเหมาะกับท้องถนน ทางเท้า ช่องทางการจราจร ลานจอดรถ พื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร รวมไปถึงทางจักรยานซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้
นายพอล ฟง ประธานบริหาร บริษัท ดาว สิงคโปร์และมาเลเซีย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการสาธิตหลายโครงการทั้งในสิงคโปร์และมาเลเซีย เรามีความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและนวัตกรรม ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเราเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน”
Dow ได้รับรางวัล Best Green Collaboration Award จากสมาคมหอการค้าสิงคโปร์ด้วยโซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ ยังได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง B.T. Sports โดยนำนวัตกรรมของบริษัทฯ เข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาย่านถนนยานกิต และลู่วิ่งสำหรับหน่วยยามฝั่งของกองทัพเรือสิงคโปร์ โดยจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมของ Dow ได้รับความไว้วางใจใช้สร้างทางจักรยานรวมแล้วกว่า 180,000 ตารางเมตรทั่วประเทศสิงคโปร์ และได้รับการประกาศเป็นโซลูชั่นที่ใช้ในทางจักรยานความยาว 30 กิโลเมตรที่กำลังสร้างใหม่นี้