วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

คลัง พร้อมโอนเงิน “เราชนะ” งวดแรกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ พรุ่งนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีความพร้อมี่จะโอนเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) ภายใต้โครงการเราชนะครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ.64 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนครบ 7,000 บาท (ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ 5,600 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

กลุ่มผู้ถือบัตรสามารถสะสมวงเงินสิทธิดังกล่าวและใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ส่วนการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการ”คนละครึ่ง”และ”เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการ”เราชนะ”จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 และจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย