วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมการทำขอบเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมการจัดทำขอบเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน  นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

     โดย สาระสำคัญในการพิจารณา คือ การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำขอบเขตโดยรอบ และการปักหลักเขตชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

       ส.ป.ก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และมาตรการ Social Distancing โดยการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม อย่างเคร่งครัด