วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หากไม่ใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนวันที่ 5 ก.พ. จะถูกระงับสิทธิ์

03 ก.พ. 2021
530

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากไม่ใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนวันที่ 5 ก.พ. จะถูกระงับสิทธิ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีข้อความที่เรื่องของเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่กล่าวว่าเงินที่เข้ามาในต้นเดือนกุมภาพันธ์ หากไม่ใช้จ่ายก่อนวันที่ 5 จะถูกระงับสิทธิ์ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200/300 บาทต่อเดือน และเพิ่มเติมให้อีกเดือนละ 500 บาท จนถึงมีนาคม 2564 นั้น จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 1 ของเดือน และสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ หากใช้ไม่หมด จะตัดรอบทุกสิ่นเดือน แต่หากเป็นวงเงินใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะได้รับวงเงินในบัตร สัปดาห์ล่ะ 675/700 บาท เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ วงเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่ถูกตัดทุกสิ้นเดือน และสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02-127-7000.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ หากใช้ไม่หมดจะตัดรอบทุกสิ้นเดือน แต่หากเป็นวงเงินใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะได้รับวงเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่ถูกตัดทุกสิ้นเดือน และสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง