วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2564 พร้อมด้วย  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 ชุด และประธานในพิธีได้คล้องพวงมาลัยให้กับนักบินที่ไปประจำการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย    

     โอกาสนี้ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ณ สนามบินฝนหลวงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

     ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก

      โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ในปี 2564 มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ของประเทศ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป พื้นที่ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สำหรับการจัดงานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนและตรวจวัดอุณภูมิผู้เข้าร่วมงาน การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดต่างๆ การเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรค และกำหนดให้ผู้ร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน