วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

รมต.พิพัฒน์ แถลงความคืบหน้า กีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)

01 ก.พ. 2021
802
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายธนา  ไชยประสิทธิ์  หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ระหว่างวันที่  21 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี นั้น ล่าสุด สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)  มีหนังสือลงวันที่ 14 และ 24 มกราคม 2564 แจ้งเวียนไปยังประเทศสมาชิก เรื่องการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จากเดิมระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 10 – 20 มีนาคม 2565 เนื่องจากภาวะการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) แน่นอนว่า เมื่อมีการเลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไป จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องขอแก้ไขชื่อรายการแข่งขัน (ปีที่แข่งขัน) จาก “พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)” เป็น “พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)” เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไปด้วย

“แม้การแข่งขันฯ จะเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายและสาขาต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีภาระงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ดำเนินไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเอเชีย ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันในปีหน้า 2565 และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 เมื่อถึงช่วงเวลานั้นแล้ว เชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการนี้ของประเทศไทย จะเป็นอีกหนึ่งเกมส์การแข่งขันที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาอีกครั้ง”