วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กรมควบคุมโรค มอบหมายหน่วยงานในสังกัด สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีพบแรงงานชาวเมียนมาร์ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สคร.2 จ.พิษณุโลก และสคร.12 จ.สงขลา สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีพบแรงงานชาวเมียนมาร์ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย โดยมีการประสานงานผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก  ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทย ย้ำมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดผ่านเข้าออกพรมแดนของประเทศ มีความเข้มข้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
         
วันนี้ (20 มิถุนายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบแรงงานชาวเมียนมาร์ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศไทย นั้น  กรมควบคุมโรคได้ประสานข้อมูลกับประเทศเมียนมาร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมอบหมายให้กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สคร.2 จ.พิษณุโลก) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 จ.สงขลา) ทำการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม
         
โดยในเบื้องต้น พบว่าแรงงานชาวเมียนมาร์กลุ่มดังกล่าวมีทั้งกลุ่มที่มีประวัติเดินทางจากประเทศไทย บางส่วนมีประวัติมาจากประเทศมาเลเซีย โดยทั้งหมดเข้าพักในสถานที่กักกันที่ทางการเมียนมาร์จัดเตรียมไว้และได้รับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าแรงงานกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่เคยถูกทางการไทยกักตัวไว้ในศูนย์กักกัน อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 42 คน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตรวจพบเชื้อ และได้รายงานเป็นผู้ป่วย รวมทั้งได้รับการรักษาหายดีแล้ว แพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถูกส่งกลับเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ออกจากศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองสะเดาหรือไม่  ซึ่งต้องมีการติดตามรายละเอียดการเดินทางกลับไปเมียนมาร์ การตรวจหาเชื้อ และอาการป่วยโดยประสานงานผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงและจัดทำมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป  
          
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ประเทศไทยพบผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 23 ราย  เป็นเมียนมาร์ 19 ราย กัมพูชา 2 ราย และลาว 2 ราย ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน และจากการสุ่มตรวจหาเชื้อเพื่อการเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 11,027 คน ยังไม่พบการติดเชื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
         
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ยังคงเน้นย้ำมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดผ่านเข้าออกพรมแดนของประเทศ การเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางกลับ และการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง ซึ่งกลุ่มผู้ต้องกักแรกรับ และแรงงานต่างด้าวรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนี้  จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ที่มีความเข้มข้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422